АЗЛП

Контакт

Доколку имате каков било проблем при поврзување и користење на Платформата за размена на информации со контролорите и граѓаните Ве молиме обратете се на eprijava@privacy.mk или на eprijava@dzlp.mk.